Решение №70
№70 / 24.04.2014

Решение №71
№71 / 24.04.2014

Решение №72
№72 / 24.04.2014

Решение №73
№73 / 24.04.2014

Решение №74
№74 / 24.04.2014

Решение №75
№75 / 24.04.2014

Решение №76
№76 / 24.04.2014

№77 / 24.04.2014

Решение №78
№78 / 24.04.2014

Решение №79
№79 / 24.04.2014

Решение №80
№80 / 24.04.2014

Решение №81
№81 / 24.04.2014

№82 / 24.04.2014

Решение №83
№83 / 24.04.2014

№84 / 24.04.2014

№85 / 24.04.2014

№86 / 24.04.2014

Решение №87
№87 / 24.04.2014

№88 / 24.04.2014

Решение №89
№89 / 24.04.2014

Решение №90
№90 / 24.04.2014

№91 / 24.04.2014

№92 / 24.04.2014

Решение №93
№93 / 24.04.2014

Решение №94
№94 / 24.04.2014

Решение №95
№95 / 24.04.2014

Решение №96
№96 / 24.04.2014

Решение №97
№97 / 24.04.2014

Решение №98
№98 / 24.04.2014

Решение №99
№99 / 24.04.2014

Решение №100
№100 / 24.04.2014

№101 / 24.04.2014

Решение №102
№102 / 24.04.2014

Решение №103
№103 / 24.04.2014

Решение №104
№104 / 24.04.2014

№105 / 24.04.2014

Решение №106
№106 / 24.04.2014

№107 / 24.04.2014

№108 / 24.04.2014

№109 / 24.04.2014

Заседание на Общински съвет № 9 от 30.05.2024 г. Заседание на Общински съвет № 7 от 07.05.2014 г.