Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Габрово, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга.

Плащането може да се извърши на касата в ЦИУГ - Център за информация и услуги на гражданите при Община Габрово /извършват се плащания и чрез ПОС терминал/ или по банков път, както следва:

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07


Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Издаване на разрешение за търговия на открито

Издаване на разрешение за сервиране на открито върху терен - общинска собственост

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Заверяване на маршрутни разписания за автобуси от редовни линии

Издаване на разрешение за ползване на паркоместа

Съгласувателни писма за поставяне на рекламно-информационен елемент

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

Издаване на разрешение за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки