Виж проучване и измерване удовлетвореността на потребителите за 2023г.

Виж проучване и измерване удовлетвореността на потребителите за 2022г.

Виж проучване и измерване удовлетвореността на потребителите за 2021г.

Виж проучване и измерване удовлетвореността на потребителите за 2020г. 

Виж проучване и измерване удовлетвореността на потребителите за 2018г.

Виж проучване и измерване удовлетвореността на потребителите за 2015г.

Виж проучване и измерване удовлетвореността на потребителите за 2014г.

Виж проучване и измерване удовлетвореността на потребителите за 2013г.

Виж проучване и измерване удовлетвореността на потребителите за 2012г.

Виж проучване и измерване удовлетвореността на потребителите за 2011г.

Виж проучване и измерване удовлетвореността на потребителите за 2010г.

Виж проучване и измерване удовлетвореността на потребителите за 2009г.