Необходими документи:

- Искане-декларация за издаване на Разрешение за поставяне на маси и столове за сервиране на открито;

- Схема /извадка от кадастрален план/ за желаното разполагане  на подвижни съоръжения за търговия на открито /издава се служебно/.

- Други документи при необходимост.

Срок за извършване: до 14 дни

Такси:

За разполагане на маси и столове за сервиране пред заведения за хранене и развлечения:

 

Кв. м. на ден за периода 01.04 до 30.09:

ИЦ-ЦГЧ - 1.20 лв.

I-ва зона - 1.10 лв.

Всички останали зони - 0.90 лв.

 

Кв. м. на месец за периода 01.04 до 30.09:

ИЦ-ЦГЧ - 14.00 лв.

I-вазона - 13.00 лв.

Всички останали зони - 11.00 лв.

 

Кв. м. на месец за периода 01.10 до 31.03:

ИЦ-ЦГЧ - 1.20 лв.

I-ва зона - 1.10 лв.

Всички останали зони - 0.90 лв.

 

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 08