Необходими документи:

Искане по образец
• Схема /извадка от кадастрален план/ за възможността и начина на разполагане.
• При необходимост, други документи, на които търговецът се позовава.

 

Срок: - 14 дни

Такса: събира се такса на квадратен метър на ден - 3.60 лева.

 

Важно: Минимална площ за наемане е 1 кв. м. Заетата площ се изчисля в цяло число, като всеки започнат кв.метър се счита за зает изцяло.

 

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 08