Необходими документи:

Искане по образец
• Схема /извадка от кадастрален план/ за възможността и начина на разполагане.
• При необходимост, други документи, на които търговецът се позовава.

 

Срок: - 14 дни

Такса: събира се такса на квадратен метър на ден - 2.00 лева.

Инвалиди, практикуващи търговска дейност заплащат 50% от таксата

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 08

Искане по образец 32 KB