Необходими документи:

- Искане - декларация за разрешение за извършване на търговска дейност на открито;

-  Схема /извадка от кадастрален план/ за желаното разполагане  на подвижни съоръжения за търговия на открито /издава се служебно/
- Други документи при необходимост.


Срок за извършване: до 14 дни

Такси:

            За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени за търговска дейност на открито:

            1. От колички, щендери, търговски маси, фризери и машини за сладолед, хладилни витрини за безалкохолни напитки, продажба на плодове и зеленчуци

Кв.м на ден:

ИЦ-ЦГЧ - 1.80 лв.

I-ва зона - 1.60 лв.

Всички останали зони 1.20 лв.

 

Кв. м. на месец

ИЦ-ЦГЧ - 22.00 лв.

I-ва зона - 19.00 лв.

 

Всички останали зони - 14.00 лв.

 

            2. Вендинг автомати:

Кв.м. на ден:

ИЦ-ЦГЧ - 1.80 лв.

I-ва зона - 1.60 лв.

Всички останали зони - 1.20 лв.

 

Кв. м. на месец:

ИЦ-ЦГЧ - 27.00 лв.

I-ва зона - 24.00 лв.

Всички останали зони - 18.00 лв.

Физически лица и ЕТ с трайни увреждания над 50 %, практикуващи търговска дейност, заплащат 50% от размерите на таксата.

           

3. За ползване на места, върху които се организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други атракциони:

При разполагане на различни видове атракциони със заета площ до 100 кв.м.:

Кв.м. на ден - 0.70 лв.

При разполагане на различни видове атракциони със заета площ до 100 кв.м.:

Кв.м. на месец - 8.00 лв.

 

При разполагане на различни видове атракциони със заета площ над 100 кв.м.:

Кв.м. на ден - 0.10 кв.

 

Важно:

            Минимална площ за наемане е 1 кв. м. Заетата площ се изчисля в цяло число, като всеки започнат кв.метър се счита за зает изцяло.

           

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07