28 Септември 2012

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
16 август 2011

„Габрово – индустрия за нова градска култура”

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
15 април 2010

„Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на ул. „Топлеш”, гр. Габрово”

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013