Проект BG161PO001-3.1.03-0028 „Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013,
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/019 от 23.11.2011 г.

Община Габрово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за над 6 милиона лева за развитие на културно-историческия туристически продукт
На 23.11.2011 г. Община Габрово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура”.

Проектът се финансирана по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на Оперативна програма регионално развитие. Стойността му е 6 195 596,17 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 5 919 892,14 лв., а собственият принос на община Габрово – 275 704,03 лв.

Проектът включва едни от най-атрактивните и популярни национални обекти на културно-историческото наследство – АЕК „Етъра”, АИР „Боженци” и Дечковата къща, както и обособяването на бившата сграда на Регионалния исторически музей на ул. „Николаевска” 3, която е паметник на културата от местно значение, като иновативна и динамична атракция, представяща развитието на Габрово като индустриален център.
Проектът цели да допринесе за повишаването на привлекателността и конкурентноспособността на Община Габрово като национален туристически център чрез разнообразяване на туристическото предлагане; развиването на атракции в градската зона и на закрито; създаването на атракции, които използват съвременни технологии и представят динамично експозициите; създаване и въвеждане на нови програми за анимация; изграждане и реконструиране на съпътстващата туристическите обекти инфраструктура.
Проектът предвижда следните дейности:

1. В АЕК „Етъра”:
- възстановяване на Балканджийската мандра
- изграждане на подпорна стена, алея и паркинг
- озеленяване
- изграждане на система за видеонаблюдение
- възстановяване на компрометирана калдаръмена настилка
- подмяна и инсталиране на ново, включително художествено осветление.

За архитектурно етнографският комплекс е предвидено още изграждането на :
- аудио гайд ситема за индивидуално ползване, чрез която ще може да се получава информация при индивидуални турове
- система за достъп и автоматична разплащателна машина за входни билети
- киоск – терминал за информационно подпомагане
- WiFi система за безплатен Интернет за удобство на посетителите
Ще бъде доставена и малка компактна снегопочистваща техника, с цел да се увеличи комфорта и възприятията на посетителите през зимата, както и за улеснение на персонала на комплекса за поддръжка на голямата територия

 

2. В АИР „Боженци” са предвидени:
- реставрация и адаптация на административната сграда
- реставрация и адаптация на старото и новото школо
- реставрационни работи и консервация на къщите „Дончо Попа” и „Митьо Станев”

- изграждане на паркинг и обслужваща сграда при входа на АИР „Боженци”
- озеленяване
- подмяна на около 1/3 от калдаръмената настилка в архитектурно-историческия резерват
- изграждане на система за видеонаблюдение
- подмяна и инсталиране на ново, включително художествено осветление.

Kъщa „Дончо Попа”


За реставрираните обекти ще бъде доставено и необходимото оборудване:
• за музей „Старото школо”- мултифинкционални столове с маси; стелажи; мултимедийна система; олектоени столове, стативи и консумативи за рисуване;
• за музей „Ново школо”: бюра, столове, стелажи, компютърна конфигурация и периферни устройство, фототехника; киоски
• за административната сграда: компютърно оборудване и офис обзавеждане
• за къщата „Дончо Попа”: градинско обзавеждане, информационни указателни табели, декори и реквизити
• за комплекса ще бъде изградена информационна система за управление на туристическите услуги и система за достъп и билети /разплащателна машина за паркинг/ ; WiFi система за безплатен Интернет
• ще бъде закупена и снегопочистваща техника

3. В „Дечкова къща” предстои:
- консервация, реставрация и адаптация на къщата-музей
- преустройване на приземния етаж, където ще бъдат изградени и разположени „ретро” дрогерия и „ретро” фотоателие, като по този начин ще бъдат представени типични градски занаяти, което до момента липсва в Габрово.
Предвидена е доставката на експозиционно оборудване и обзавеждане, декори, предмети от бита, ретро костюми и др.

4. В музей на ул. „Николаевска” 3 ще бъдат извършени:
- Реставрация и адаптация на музейна сграда в т.ч. архитектура /с изключително ефектно и атрактивно архитектурно решение/, Ел, ВиК, ОВ, осветление, пожаро известяване, асансьорна уредба
- създаване на експозиция – атракцион „Индустриално Габрово”, което ще предложи поглед и върху развитието на града в по-новите епохи с експозиции за индустрията в края на 19 век, периода до 1944 г., епохата на социализма и съвремието. Тя ще бъде базирана на най-съвременни технологии и ще разчита на интерактивния подход.
На практика ще бъде създаден първият виртуален музей в България чрез въведени интерактивни високотехнологични стандартни инсталации за визуализация на анимациите на местни и традиционни производства в експозиция–атракцион. Виртуалността на експозициите създава възможност за тяхното бързо променяне и актуализиране.

Като бонус към експозицията са предвидени и ефектни 10-минутни вечерни прожекции върху фасадата, които ще привличат младите хора.

Уникалността на това съоръжение предполага, че експозицията ще бъде отворена за посетители и вечерно време, което е нетрадиционно за останалите музеи, но е времето, когато младите хора са по-активни и търсят възможности за забавления.

По проекта ще бъдат доставени и две устройства за панорамно наблюдение, които ще се разположат на високи точки над града с панорамна гледка.
Предвидени са и специализирани обучения на 15 служители в областта на туризма и анимацията.
Ще бъдат разработени нови рекламни материали за всеки един от обектите, специализиран рекламен каталог, 10-минутен рекламен филм. Предвидено е изработването на графични знаци, интернет банер и дизайн на билети за всеки един от обектите.
Реализирането на проекта ще допринесе за развитието на разнообразни атракции, което ще позволи да се интегрират атракциите в общината, за да се разшири максимално кръгът от потенциални посетители.

Продължителността на проекта е 28 месеца.

Публикации

Интерактивният музей на индустрията очаква Вашата подкрепа

Интерактивният музей на индустрията претендент за „Сграда на годината“

В Габрово отвори врати първият интерактивен музей на Балканите

Триизмерна прожекция и възстановка от XIX век сред атракциите за откриването на виртуалния музей

Габрово посреща първа пролет с първия интерактивен музей на Балканите

Габрово привлича туристи с нови атракции

Екскурзоводи и аниматори с удостоверения за професионално обучение

Продължават дейностите по обновяване на туристическата инфраструктура в Габрово

Община Габрово представя проекти за развитие на туризма на международно изложение в Пампорово

Започват строително-ремонтните работи по подобряване на туристическата инфраструктура в Габрово

Кметът Таня Христова подписва договорите за обновяване на туристическата инфраструктура в Габрово

Община Габрово подписа договор за над 6 милиона лева за развитие на културно-историческия продукт

„Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“ „Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево“