Снимка на новина 5744
23 февруари 2017, 19:27

Общински съвет – Габрово прие две нови наредби на първо четене

На редовната сесия на Общински съвет – Габрово, проведена на 23 февруари 2017 г., бяха обсъдени проектите на три наредби, предложение за преобразуване на Помощно училище „Николай Палаузов“ в център за специална образователна подкрепа и бяха представени резултатите от първата конкурсна сесия на програма Култура.
15 февруари 2017, 14:31

Относно предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Габрово” и почетния знак на града

По повод предстоящото честване на Деня на Габрово, Комисията по почетните отличия на Община Габрово очаква Вашите обосновани писмени предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Габрово” и с почетния знак на града.
26 януари 2017, 19:24

Общинските съветници приеха проекта на бюджета на община Габрово за 2017 г.

Предизвикалият дебати проект на бюджет на община Габрово за 2017 г. беше приет с 24 гласа „за“ и 8 „въздържали се“ от местния парламент на първото заседание за тази година, проведено на 26 януари. Мотото на „Бюджет 2017“ е „По-добро качество на живот“, а финансовата му рамка е в размер на 39 702 943 лв. За сравнение, миналогодишният бюджет на община Габрово беше в размер на 41 680 129 лв.
24 януари 2017, 19:48

Какво ще обсъжда и приема местният парламент на първото си заседание

На първото си редовно заседание за тази година, Общински съвет – Габрово ще разгледа предложението за проект на бюджет на община Габрово за 2017 г., отчетите за изпълнението на програмите за 2016 година, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост, както и с развитието на туризма, и отчета за изпълнението на Общинския план за младежта за 2016 г. Предстои да бъдат обсъдени и приети съответните програми за 2017 г. в направленията общинска собственост, развитие на туризма, както и Общинският план за младежта за 2017 г. Заседанието ще се проведе на 26 януари от 13.00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.
30 декември 2016, 11:25

Проект за изменение на наредба

На основание чл.79 във връзка с чл.77 от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет - Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по изменение на подзаконов нормативен акт (наредба).
Снимка на новина 5561
19 декември 2016, 14:16

Д-р Илиян Митев: Близо 50 % от двойките с репродуктивни проблеми, получили подкрепа от Община Габрово вече имат бебета

Трета поредна година Община Габрово подпомага двойки с репродуктивни проблеми по пътя им до инвитро процедура. Подкрепата, която тя осигурява, в размер до 1000 лв., е за провеждане на изследвания и манипулации, предшестващи самата процедура.
23 Септември 2015, 15:32

Извънредно заседание на Общински съвет Габрово

На 1 октомври /четвъртък/ 2015 г. от 13.00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Габрово.
Снимка на новина 3393
7 май 2014, 14:00

Покана до обществеността

Извънредно заседание на Общински съвет - Габрово ще се проведе на 7.05.2014 г., от 17.30 ч. в зала Възраждане