Къщата "Кръстник Колчев хан" в ЕМО "Етър"

С 29 гласа „за“ общинските съветници приеха предложението за промяна на предназначението на къщата „Кръстник Колчев хан“ в ЕМО „Етър“. Против и въздържали се нямаше. Промяната ще бъде от административна в многофункционална музейно-експозиционна сграда и е в изпълнение на дейности, заложени в инвестиционната програма за развитие на музея.

Администрацията ще се премести в сградата на хотелския комплекс след преустройството на хотел „Странноприемница“ към ЕМО „Етър“, за което в момента има обявен архитектурен конкурс. Освободеният обект „Кръстник Колчев хан“ ще се използва за музейни и експозиционни цели, а фондохранилището, което се помещава там към настоящия момент, ще се измести в дареното на музея старо училище в кв. Етъра.

Новата функция на къщата ще подпомогне основните дейности на целия комплекс. Ще се осигури закрито и климатизирано пространство за провеждане на културни събития, обучения, семинари, научни срещи и конференции, както и за образователни мероприятия. Предвижда се активна дейност с училищата по изкуствата в Котел, Широка лъка, Троян, Трявна и други, която е част от концепцията за институционално развитие на габровския етнографски музей. Ще бъде запазена образната автентичност на обекта, като съществуващите вътрешни пространства ще бъдат адаптирани без да се нарушава конструктивната и архитектурната цялост и вид.

Общински съвет – Габрово одобри и подкрепи провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на „Билкопродавницата“, разположена на втория етаж в Хлопкарската работилница в ЕМО „Етър“. Определена е начална конкурсна цена от 180.00 лв. без ДДС за срок от 5 години от датата на подписване на договора за наем.

С 24 гласа „за“ общинските съветници подкрепиха желанието на жителите от с. Киевци да бъдат именувани и номерирани улиците в селото. Служители на общинската администрация са идентифицирали улиците и след обсъждане с местното население са оформили предложения за имената им. Предложенията са одобрени от Комисията по Административно обслужване, обществен ред, сигурност и международно сътрудничество при Общински съвет – Габрово. Улиците се именуват „Обединение“, „Панорама“, „Извор“, „Детелина“, „Кръста“ и „Иглика“.