На Община Габрово бяха неправомерно наложени финансови санкции в огромен размер за несъществуващи нарушения.   
 
По тази причина, на 7.05.2014 г., от 17.30 ч. в зала Възраждане ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет  - Габрово с участието на екипите за управление на двата проекта. 
 
Управляващият орган на Оперативна програма «Околна среда» санкционира без основание 6 договора в рамките на проектите за водния цикъл и новото депо за отпадъци, нарушавайки процедурния ред за това. Община Габрово е категорична, че Министерството на околната среда и водите е регистрирало недоказани и несъществуващи нарушения, тъй като при провеждане на процедурите за обществени поръчки по двата проекта, Община Габрово е действала съобразно Закона. Като пряко засегната страна считаме, че наложените корекции следва да бъдат отменени като неправилни, необосновани и незаконосъобразни.    
 
Община Габрово счита, че всички заинтересовани институции, съгласно своите компетенции и правомощия, са отговорни пред гражданите, особено за действия, които биха могли да имат негативен социален ефект. Отправили сме покана към отговорни представители на Народното събрание, Министерски съвет, Министерство на околната среда и водите, Министерство на финансите и Националното сдружение на общините в Република България да присъстват на заседанието като пряко ангажирани с европейското развитие на нашата страна. Надяваме се институциите да уважат с присъствие правото на габровци на публичност на процесите.  
 
На заседанието Община Габрово ще представи актуалната ситуация по казуса и ще запознае аудиторията с всички предприети към момента действия.   
 
Очакваме Ви!
 
Община Габрово