Трета поредна година Община Габрово подпомага двойки с репродуктивни проблеми по пътя им до инвитро процедура. Подкрепата, която тя осигурява, в размер до 1000 лв., е за провеждане на изследвания и манипулации, предшестващи самата процедура. С Решение на Общинския съвет в края на 2012 г., бе приет Правилника за финансово подпомагане на двойките и лицата, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, който уточнява критериите за отпускане на помощта, реда и начина за подаване на документи и получаване на средствата. За времето от 2013 г. до 2016 г., бюджетът на програмата се увеличи двойно - от 15 000 лв. в началото до 30 000 лв. към днешна дата. За този период подкрепа от Община Габрово получиха общо 99 двойки. За приноса на програмата е разговорът д-р Илиян Митев - председател на комисията за разглеждане на заявленията за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми в Габрово и началник на АГ отделението в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“.


- Д-р Митев, как оценявате ефекта от програмата за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми в Габрово?

Програмата работи все по-добре и по-добре. От три години съм председател на комисията за оценка на заявленията. За този период борят на двойките, които търсят помощ по програмата се увеличава, отзвукът от нея в обществото е много добър. Самата програма става все по-популярна, а това, че периодично актуализираме бюджета й е факт, които го потвърждава. Разбира се върху популярността й влияе както развитието на технология, така и достъпността до метода ин витро, което се случва благодарение на финансовата помощ на националния фонд за асистирана репродукция и в нашия случай – благодарение на общинския бюджет.

- Мислите ли, че процедурата за кандидатстване е административно тежка?

Единични са случаите, когато някоя от двойките среща затруднения при кандидатстване. Причината да има конкретна процедура е справедливостта. Има правила, които трябва да се спазват и всяка двойка, която заслужава подобна помощ да се възползва от нея при равни условия. Ние не можем да имаме различни критерий към хората, за това работим по предварително приет, легитимен правилник, одобрен от Общински съвет – Габрово. Двойки, които вече са кандидатствали споделят, че, ако имаш изрядни документи, може да ги подготвиш и подадеш в рамките на няколко часа. Всяка двойка, която подава документи, получава необходимата консултация и не представлява никаква трудност да се подготвят легитимни документи.

- Смятате ли, че е има нужда да се правят подобрения в правилника за финансово подпомагане?

Програмата работи много добре във всяко отношение. Единственото нещо, което може да си пожелаем е да се увеличи нейния ресурс, но за съжаление възможностите не са големи. Въпреки това, Община Габрово винаги е била съпричастна на евентуалната нуждата от актуализация на бюджета и го е актуализирала, когато е необходимо през годината.

Какъв ресурс Вие си представяте за този вид подкрепа, ако трябва да мечтаем?

Ресурсът трябва достатъчен в зависимост от годината. В някои години има по-малко двойки с репродуктивни проблеми, в други - те са повече. Ще бъде удачно, ако помощта за годината е адекватна на конкретните нуждите. Разбира се, това няма как да се предвиди. За това би било полезно, ако се разполага с ресурс, които позволява гъвкавост.

- Как оценявате подкрепата, която Община Габрово осигурява на хората с репродуктивни проблеми?

Радостен съм, че живея в град, в който Общината е помислила за подобна инициатива, която работи все по-добре. Имам наблюдения, че пациентите са запознати с нея и тя е достъпна за всички, които имат желание и право да се включат.

- Колко бебета са се родили в двойките, които са получили финансова подкрепа от Община Габрово?

Близо 50 % от подпомогнатите двойки вече имат бебета, което е показателно за това как малкия принос на Община Габрово може да се окаже достатъчно сериозен, за да помогне при решаването на този проблем.

- Имате ли препоръки към Община Габрово във връзка с подкрепата за хората с репродуктивни проблеми?

Продължавайте да работите. Във времето сигурно ще има нови въпросителни и инициативи в тази посока. Бъдете гъвкави. Развивайте, усъвършенствайте и популяризирайте тази добра инициатива.

Цялото интервю с д-р Илиян Митев може да чуете тук

Заседание на комисията за разглеждане на заявленията


Семействата с репродуктивни проблеми все по-често търсят подкрепа и съдействие от Община Габрово. Заявления за финансово подпомагане се приемат целогодишно. За повече информация: Община Габрово, дирекция „Образование и социални дейности“, Стефка Денева – телефон за контакти: 066/818 390