От октомври 2016 г. 24 ученика от 12-ти клас на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ в Габрово  се обучават в 5 габровски фирми в реална работна среда по дуална система, с трудов договор и възнаграждение в рамките на проекта „Дуално обучение в България“ на ADVANTAGE AUSTRIA/Стопанска камара Австрия.

Те усвояват спецификите на професия „Мехатроника“ под ръководството на специално обучени наставници от WIFI Австрия. Фирмите, в които се осъществява обучението по дуална форма са Габинвест ЕООД, Импулс АД, Подемкран АД, Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД и ЦЕРАТИЦИТ България AД.

Тази нова за България система на обучение ще даде шанс на учениците паралелно с изучаването на теория по дадена професия, да приложат наученото в реална работна среда във фирма-партньор, което се е доказало през годините като успешна и печеливша практика в Австрия, Германия и Швейцария.

Освен ценен практически опит, гимназистите ще получават възнаграждение на базата на трудов договор, а работата им ще се зачита за трудов стаж. В края на обучението учениците ще получат Свидетелство за професионална квалификация – трета степен, от една страна, а от друга – Диплома за завършено средно образование. Тези от тях, показали умения, мотивация и отговорност, ще имат възможност не само да продължат работа във фирмите-партньори, но и да се доразвият професионално и дори да заемат ръководни позиции в компаниите.

Целта на пилотния австрийски проект е повече фирми, повече гимназии да се включат в дуалното обучение и това да допринесе за по-качествено професионално образование, по-висока конкурентоспособност на фирмите, по-високи заплати за служителите и по-развити региони.

Надеждата на всички партньори в проекта на ADVANTAGE AUSTRIA/Стопанска камара Австрия, е с помощта на това сътрудничество да се постигне по-добре подготвени квалифицирани кадри, по-конкурентоспособна икономика и не на последно място – удовлетвореност сред младите хора в страната, така че те да останат да се развиват в България.

Д-р Илиян Митев: Близо 50 % от двойките с репродуктивни проблеми, получили подкрепа от Община Габрово вече имат бебета
19 декември 2016
„Приеми ме“ направи Коледата възможна за 67 деца
19 декември 2016