По повод предстоящото честване на Деня на Габрово, Комисията по почетните отличия на Община Габрово очаква Вашите обосновани писмени предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Габрово” и с почетния знак на града.

Предложенията се приемат в Центъра за информационно обслужване на гражданите на Община Габрово,  в срок до 15. 03. 2017 г. включително.