Гражданите, които не са заплатили такси за гробни места (за срок от 15 години или за вечни времена), трябва да ги платят в администрацията на ОП „Гробищни паркове”.

Ръководството на ОП „Гробищни паркове” съобщава, че при неплатена такса за гробно място, то ще бъде отнето и предоставено за ново погребение, съгласно чл. 15 от „Наредбата за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Габрово“.

От ОП „Гробищни паркове” припомнят, че поддръжката (почистване, заравняване, изсичане на дървета и храсти, благоустрояване) е задължение на гражданите, но при желание могат да се заявят и заплатят в администрацията на ОП „Гробищни паркове” (за допълнителна информация: тел. 066-800 828).