Снимка на новина 5918
28 април 2017, 11:56

Гробните места ще се отнемат при неплатени такси

Гражданите, които не са заплатили такси за гробни места осем години след първото им използване трябва да ги платят в администрацията на ОП „Гробищни паркове”
15 февруари 2017, 15:22

Отнемат гробните места при неплатени такси

Гражданите, които не са заплатили такси за гробни места (за срок от 15 години или за вечни времена), трябва да ги платят в администрацията на ОП „Гробищни паркове”.