Гражданите, които не са заплатили такси за гробни места, осем години след първото им използване, но желаят да ги запазят, трябва да направят заявка за това и да ги платят в администрацията на ОП „Гробищни паркове” (за срок от 15 години или за вечни времена).

Ръководството на ОП „Гробищни паркове” съобщава, че при неплатена такса за гробно място, то ще бъде отнето и предоставено за ново погребение, съгласно чл. 15 от „Наредбата за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Габрово“.

От ОП „Гробищни паркове” припомнят, че поддръжката (почистване, заравняване, изсичане на дървета и храсти, благоустрояване) е задължение на гражданите, но при желание могат да заявят и заплатят поддръжка в администрацията на ОП „Гробищни паркове” (за допълнителна информация: тел. 066-800 828).