Във връзка със строително-монтажните работи, изпълнявани по проект „Обход на гр. Габрово“ от Агенция пътна инфраструктура, от 28.04.2017г. до 30.06.2017 г. ще бъде затворена за движение ул. „Малина“ /кв. Велчевци/, която е част от републикански път III-5004.

Достъпът до кв. Чехлевци в Габрово ще се осъществява по обходен маршрут, който ще бъде указан със съответната временна организация на движението.