Кои са почетните граждани на Габрово може да видите в статиите по-долу, подредени в низходящ ред - от последния към момента до първия почетен гражданин.

 


543. Проф. Кръстьо Йорданов Кулелиев

542. Проф. Весел Николаев Савов

541. Проф. д-р Израил Лвович Каганов

540. Цанко Иванов Лавренов

539. Аркадий Исаакович Райкин

538. Дмитрий Петрович Николаев

537. Никола Маринов Косев

536. Георги Тодоров Калоянчев

535. Херлуф Бидструп

534. Камен Калчев – Петър Митев Калчев

533. Димитър Тодоров Донков (Димитрото)

532. Д-р Петър Цончев Пенчев

531. Генерал-лейтенант Александър Фьодорович Селецки

530. Райчо Михов Каролев

Почетни граждани от 8-ия до 529-ия - опълченците от Първа, Втора, Трета, Четвърта, Пета, Шеста, Девета, Десета дружина и Конната сотня, участвали в боевете на Шипка

7. Граф Николай Павлович Игнатиев

6. Генерал-адютант Алексей Николаевич Куропаткин

5. Генерал-майор Михаил Иванович Драгомиров

4. Генерал-майор Николай Григориевич Столетов

3. Великият княз Владимир Александрович