Димитър Тодоров Донков (Димитрото), провъзгласен на 10 май 1940 г., известен деец на националноосвободителното ни движение, родом от Габрово, емигрант в Румъния и участник в Ботевата чета. След гибелта на войводата във Врачанския балкан, продължава с групата на Никола Войновски, заловен и заточен от турските власти в крепостта Акия (в днешна Сирия). След Освобождението е доброволец в защита на Съединението и участник в Сръбско-българската война през 1885 г. По време на Балканската война е представител на БЧК в Одрин. Член и подпредседател на Поборническо-опълченското дружество „Шипка“. Провъзгласен, заради неговата 85-годишнина и като единствен жив по това време Ботев четник.