Камен Калчев – Петър Митев Калчев, провъзгласен на 4 ноември 1964 г., известен български белетрист, публицист и общественик. Автор на множество романи, повести, драми, очерци, сборници с разкази, в които пресъздава сложните социално-политически и нравствени проблеми на своето време, а също и на пътеписи, книги за деца и юноши. Председател и зам.-председател на Съюза на българските писатели. Провъзгласен по случай 50-годишнината от рождението му и за художественото отразяване на характерното за града съвремие.