Дмитрий Петрович Николаев, провъзгласен на 28 май 1969 г., известен съветски литературовед в областта на сатирата. Гост и активен участник в Четвъртия фестивал на хумора и сатирата в габрово през 19668 г. и на Петия фестивал през 1969 г. Провъзгласен, заради големите му заслуги към града в утвърждаването на габровските весели празници и в популяризирането на габровския хумор зад пределите на България.