Димитър Иванов Боев, провъзгласен на 29 октомври 1970 г., известен габровски икономист и общественик. Като първи помощник-ректор на Висшия общотехнически задочен институт – предшественик на Технически университет – Габрово, работи за осигуряването на цялата материална база и решаването на неговите административно-стопански въпроси. Преподавател е в института, а в периода 1989-2000 г. е ръководител на икономическото направление в ТУ-Габрово. Провъзгласен, заради големите му заслуги в организирането на учебната работа, създаването на учебно-материалната база и утвърждаването на Висшия общотехнически задочен институт – предшественик на Технически университет – Габрово.