Тодор Добрев Цонев, провъзгласен на 21 май 1971 г., известен художник, скулптор и карикатурист. Работи и твори в много жанрове – живопис, графика, стенописи, фризове, мозайки, малка пластика, дърворезба, кована мед и други. Провъзгласен, заради участието му в Седмия фестивал на хумора и сатирата през 1971 г. и помощта му в организирането на традиционните събития на габровския хумор.