Ненчо Станев Ненчев, провъзгласен на 10 февруари 1973 г., известен политически и държавен деец. По негово време са решени редица социално-икономически проблеми на града и областта, преодолян е недостигът от детски градини. През 1973-77 г. е министър на народната просвета, осигурява по-добри материални условия за образованието, безплатни учебници и учебни тетрадки от І до VІІІ кл., оптимизира мрежата от специализирани гимназии и спортни училища. Провъзгласен, заради делово и перспективно решаване на въпросите по социално-икономическото развитие на Габрово и региона.