Професор д-р Израил Лвович Каганов, провъзгласен на 20 октомври 1969 г., изтъкнат съветски учен, завеждащ катедрата по промишлена електроника в Московския енергетически институт, доктор на техническите науки. По молба на габровското ръководство идва в града, за да помогне за развитието на габровската икономика и на идеята за висше техническо учебно заведение в града. Провъзгласен, заради големите му заслуги за развитието на промишлената електроника в Габрово и помощта му по създаването и развитието на Висшия общотехнически задочен институт – предшественик на Технически университет – Габрово.