Професор Весел Николаев Савов, провъзгласен на 29 октомври 1970 г., професор по теоретична електротехника във ВМЕИ-София, резултатите от научните му изследвания са публикувани в Англия, САЩ, Германия, Белгия и други. Зам.-ректор на ВМЕИ-София – 1963-64 г., със задачата да организира и ръководи Висшия общотехнически задочен институт – предшественик на Технически университет – Габрово и негов първи ректор през 1964-68 г. ръководител на катедра „Теоретична, измервателна и обща електротехника“. Под негово ръководство и с подкрепата на местната власт само за три години габровският институт придобива статут на самостоятелно висше училище, с права да приема, обучава и дипломира редовни и задочни студенти, с всички условия за качествен учебен процес – учебни зали, квалифицирани преподаватели и модерно обзавеждане. Провъзгласен, заради големите му заслуги в организирането на учебната работа, създаването на учебно-материалната база и утвърждаването на Висшия общотехнически задочен институт – предшественик на Технически университет – Габрово.