Професор Кръстьо Йорданов Кулелиев, провъзгласен на 29 октомври 1970 г., известен български учен в областта на неорганичната химия. Завеждащ катедрата по химия в Минно-геоложкия институт в София и пръв декан на Минния факултет на института. Изпратен в Габрово за първи професор и първи завеждащ катедра „химия“ от 1964-66 г. в новосъздадения Висш общотехнически задочен институт – предшественик на Технически университет – Габрово. Допринася за укрепването на преподавателския персонал и учебната работа в института, организира и развива лабораториите и кабинетите по химическите специалности. Провъзгласен, заради големите му заслуги в организирането на учебната работа, създаването на учебно-материалната база и утвърждаването на Висшия общотехнически задочен институт – предшественик на Технически университет – Габрово.