Кои са почетните граждани на Габрово може да видите в статиите по-долу, подредени в низходящ ред - от последния към момента до първия почетен гражданин.

 


563. Радой Ралин – Димитър Стефанов Стоянов

562. Борис Илиев Димовски

561. Борис Спиридонов Стомоняков

560. Слав Христозов Караславов

559. Първият човек, който стъпи на планетата Габрово

558. Проф. Минчо Николаев Минчев

557. Акад. Сергей Владимирович Михалков

556. Акад. Дечко Христов Узунов

555. Проф. Панчо Хараланов Владигеров

554. Христо Георгиев Арищиров

553. Арх. Карл Димитров Кандулков

552. Цачо Петров Андрейковски

551. Айше Мустафова – Анна Маринова Опрова

550. Руско Андреев Харизанов

549. Ненчо Станев Ненчев

548. Тодор Добрев Цонев

547. Генерал-майор Андриан Григориевич Николаев

546. Полковник-инженер Валентина Владимировна Николаева-Терешкова

545. Богомил Герасимов Стойчев

544. Димитър Иванов Боев