Академик Дечко Христов Узунов, провъзгласен на 26 април 1978 г., световноизвестен български художник-живописец и сценограф. Преподавател, професор и ректор на Националната художествена академия в София, председател на Съюза на българските художници – 1968 г., член на Европейската академия на науките, изкуствата и литературата – 1983 г., член на Френската академия на изящните изкуства. Носител на званието „народен художник“ – 1973 г. Провъзгласен, заради големите му заслуги за развитието на българското изобразително изкуство и приноса му в превръщането на Габрово в средище на културни прояви.