Академик Сергей Владимирович Михалков, провъзгласен на 31 май 1979 г., виден руски писател, драматург и обществен деятел. Автор на многобройни сатирични и хумористични стихотворения, басни и комедии. Провъзгласен, за богатото му литературно творчество, за приноса му в утвърждаването на Международния конкурс за хумор и сатира в литературата „Хитър Петър“ и за издигане авторитета на Габрово като център на хумора.