Слав Христозов Караславов, провъзгласен на 4 ноември 1982 г., известен български поет, белетрист и публицист. Автор на повече от петдесет книги с поезия, романи, новели и разкази. Апогей в неговата проза са историческите му романи, както и първият роман в славянския свят, посветен на Кирил и Методий – „Солунските братя“. Оказва ценна помощ на габровските писатели за тяхното развитие, за утвърждаването на литературния алманах „Зорница“. Провъзгласен, заради 50-годишнината от рождението му, за активната му творческа и обществено-политическа дейност и участие в културния живот на Габрово.