Борис Спиридонов  Стомоняков, провъзгласен посмъртно на 21 декември 1982 г., първият електроинженер от габровски род, виден български държавен деятел. Провъзгласен, заради 100-годишнината от рождението му.