Радой Ралин – Димитър Стефанов Стоянов, провъзгласен на 29 юни 1983 г., известен български лирик, сатирик, общественик и публицист. През 1980 г. става заслужил деятел на културата. Автор на множество епиграми, пародии, фейлетони, разкази, притчи, повести и други. Помага в разработването на концепцията  и създаването на Дома на хумора и сатирата в Габрово, за осмислянето и популяризирането на габровския хумор. По негово предложение, Домът приема своето мото „Светът е оцелял, защото се е смял“, издигането на паметници на знакови фигури пред дома, организирането на международни конкурси по време на веселите празници. Провъзгласен, заради 60-годишнината от рождението му,  приноса му в развитието и утвърждаването на Дома на хумора и сатирата като привлекателен център за национална и международна културна дейност и за популяризирането на габровския хумор.