Арх. Карл Димитров Кандулков, провъзгласен на 30 юли 1976 г., известен български архитект, завършил архитектура в Дрезден през 1946 г., а преди това като чуждестранен студент в Германия през Втората световна война е бил затворен от нацистите в концлагера Бухенвалд – 1944-45 г. Два пъти кмет на Габрово (април 1959 - март 1966; юли 1971 – юли 1976), през което време разработва и осъществява мащабно строителство и благоустрояване на града. По негови проекти са построени Домът на културата, Домът на хумора и сатирата, Спортната зала, Летния театър, обновяване и преустройство на Драматичния театър. Осъществява мащабна монументална украса на града, оформяне на входовете на града, пластични решения на габровските мостове. Провъзгласен, заради големите му и безспорни заслуги към града и неговите жители като дългогодишен председател на Изпълнителния комитет на Градския народен съвет (т.е. кмет).