Проф. Панчо Хараланов Владигеров, провъзгласен на 21 септември 1977 г., световноизвестен български композитор, диригент, пианист и музикален педагог. Носител на званието „народен артист“ – 1949 г. Автор е на множество симфонични и камерни творби, на операта „Калоян“, на няколко рапсодии, измежду които „Рапсодия Вардар“, на балета „Легенда за езерото“. Провъзгласен, заради цялостното му музикално творчество и за утвърждаването на Габровския камерен оркестър и превръщането на Габрово в средище на музикални празници с национално значение.