14 юни 2013, 08:15

Започва реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води

С 23 млн. лв. по програма „Околна среда” Община Габрово ще подобри състоянието на амортизираното съоръжение
21 май 2013, 09:41

Популяризиране на добри практики в управлението на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”

  Семинар на тема „Популяризиране на добри практики в управлението на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г
1 ноември 2012, 08:03

Стартира и последният договор за строителство от водния проект

Община Габрово и „Чиста вода Габрово 2012“ подписват за ПСПВ