По повод Световния ден на водата – 22 март четвъртокласници от училище „Райчо Каролев“ посетиха Пречиствателната станция за питейни води на Габрово, за да дарят на станцията свои макети на пречиствателни съоръжения.

Макетите са изработени в часовете по Човекът и природата като част от обучението, свързано са един от най-важните природни ресурси на планетата – водата.

По време на посещението учениците разгледаха част от съоръженията и бяха запознати с процесите на пречистване от точката на включване на суровата вода от язовир "Христо Смирненски" до изходната точка на пречистената питейна вода преди тя да постъпи във водоразпределителната мрежа.

Децата получиха подаръци от стопаните на съоръжението - ВиК – Габрово и от Община Габрово, която осъществи реконструкцията на станцията като част от мащабния воден проект, реализиран в периода 2012 - 2015 г., с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.

Второ издание на кампанията „Великден за всеки“
22 март 2017
Община Габрово – партньор в проект за образование на открито
22 март 2017