Община Габрово се включи като партньор в международния проект за неформално образование и обучение „Излез навън и се научи“ /„Go Out And Learn“ – GOAL/. Водеща организация е Народно читалище „Бъдеще сега 2006“ – София, а финансирането е по европейската програма „Еразъм+“.

В случай че бъде одобрена, разработката предвижда да се изготви методология, насочена към образованието на открито и изграждане на мрежа от обучени професионалисти, работещи в детските градини и началните училища.

Идеята е да се насърчи образованието на открито чрез взаимно обучение и сътрудничество на практично и теоретично ниво, както и да се работи за дългосрочни промени в политиките.

Участие в проекта са заявили още Българска фондация „Биоразнообразие“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, македонският център за неформално учене „Триаголник“, неправителствените организации – „Евро-Нет“ от италианския град Потенца и португалската „Авентура Марао Клуб“. Асоциирани партньори ще са ОУ „Ран Босилек“ и ДГ „Радост“ от Габрово, както и швейцарската неправителствена организация „Про Натура“.

Методиката на обучение за учители и младежки работници ще включва онлайн обучение, наставничество и обучение на живо в местността Узана. Предвижда се да бъдат проведени няколко изнесени учебни часове на деца от местните образователни институции, които след това да бъдат оценени. В резултат специалистите ще могат да осигурят висококачествено образование и да се превърнат в лидери в разпространението на знания сред колегите си.

Дейностите са заложени за период от две години. Прогнозната обща стойност на проекта е 237 496 евро, като бюджетът за Габрово е 12 175 евро. Финансирането е безвъзмездно и не се изисква собствен ресурс.

*Снимка - Детска природна академия „Узана“