Във връзка с изграждането на обект ”Път III -5004 Обход на гр. Габрово“  на 23.03.2017 г. ще се извършат взривни работи от 12 до 16 ч. в района на землището на кв. Велчевци и кв. Гачевци.

Взривното поле се намира на билото на хребета над язовир Гачевци. От фирмата изпълнител - „Илмакс” ЕООД умоляват гражданите да не предприемат дейности в оказания район до приключване на взривните работи.