Във връзка с изграждането на ”Път III - 5004 Обход на гр. Габрово", днес 24.03.2017 г., ще се извършат взривни работи от 10 до 12 ч.в района на землището на кв. Велчевци и кв. Гачевци. Взривното поле се намира на билото на хребета над язовир Гачевци. Умоляват се гражданите да не предприемат дейности в района до приключване на взривните работи.

Дейностите се извършват от фирма „Илмакс” ЕООД гр. Габрово с отговорник инж. Илиян Ганчев.