Пресконференция по повод изпълнението на проект „Почистване от наноси на речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово“ ще се състои в понеделник, 27 юли 2015 г., от 10:30 часа в заседателната зала на трети етаж в общинската администрация.

 

 

Събитието ще информира за предстоящите дейности по проекта, както и за неговите цели. Във връзка с бедствията от периода 19-23 юни миналата година Община Габрово получи 128 503,75 лв. безвъзмездна финансова помощ по линия на фонд „Солидарност“.

Със средствата ще бъде извършено почистване на наноси от тиня, речен камък, пясък, строителни отпадъци и други в шест критични участъка от коритото на р. Янтра, два участъка от коритото на р. Синкевица и един участък от коритото на р. Паничарка.

Целта е да се подобри проводимостта на речните легла и да се намали рискът от излизане на реките от коритата им. Районите с нарушена пътна инфраструктура ще бъдат обезопасени и ще се извършат превантивни дейности срещу наводняване на прилежащи терени.

Пресконференцията е отворена за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

Узана - място за осъществяване на зелени идеи
25 юли 2015
"Разходите за строителен надзор са допустими за финансиране", опровергава слуховете Министерство на регионалното развитие и благоустройството
27 юли 2015