Община Габрово е сред одобрените кандидати с проект за закупуване на електромобил по пилотна схема за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд /НДЕФ/.

По схемата се отпуска безвъзмездно субсидиране от 20 000 лв. за изцяло електрически превозни средства и 10 000 лв. за хибридни превозни средства. На последното си заседание от 26 май 2016 г. Общински съвет - Габрово подкрепи закупуването на един електромобил – категория М1, и даде съгласие да бъде осигурен необходимият собствен финансов ресурс от 50 000 лв.

Eлектромобилът ще се ползва при отстраняване на различни инфраструктурни и екологични проблеми, при инвеститорски контрол на обекти в етап на строителство, огледи и аварийни ситуации в града и селата.

Ще обслужва и Общинския инспекторат при извършване на контролни дейности на терен. Към момента за тези цели се ползва силно амортизиран 20-годишен бензинов автомобил. Новият електромобил е с очакван годишен пробег от около 15 000 км и размер на редуцирани емисии на въглероден диоксид - 1 677,84 кг на година.

Условие за сключване на договора за финансиране е да бъде избран доставчик по реда на Закона за обществените поръчки. Минималните изисквания към превозното средство са пробег с едно зареждане – минимум 100 км, максимална скорост – минимум 80 км/ч, не по-малко 2 000 цикли на заряд и разряд, капацитет на батерията – минимум 15 киловатчаса и гаранция не по-малко от 5 години.

На национално ниво с помощта на НДЕФ ще бъдат купени 34 електрически и 10 хибридни автомобила, а използването им ще доведе до спестяване на 138 тона въглероден диоксид годишно. Според решението на Управителния съвет на програмата от 14 юни 2016 г. сред одобрените кандидати са 4 държавни институции и 22 общини. Оценяването е извършено на конкурентен принцип съобразно екологичната и икономическата ефективност на закупуваните нови превозни средства. Финансират се не повече от три автомобила.

Ползите от проекта ще са видими - нулеви емисии, по-малко замърсяване на въздуха и по-малко шум. Екологичните возила са освободени от данъци, а от 15 юни 2016 г. са приети и по-ниски екотакси при закупуването им. Те са с 30% по-ниски за електромобилите и 15% по-ниски за хибридните.

Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електромобили е с ресурс от 1 млн. лева. Тя е първата в България пилотна демонстративна схема, която въвежда принципа за „зелени обществени поръчки“. Електрическите автомобили имат значителни ползи за околната среда, най-вече защото не генерират въглеродни емисии и спомагат за намаляване на изгорелите газове, въглеводородите и праховите частици в атмосферата. Въвеждането на електромобили по пътищата и изграждането на устойчив градски транспорт е приоритет в политиката на Европейския съюз. 

Резултатите от пилотната схема за насърчаване използването на електрически и електрически хибридни (plug-in) превозни средства са публикувани на: 

https://ecofund-bg.org/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80-2/