„Ранната превенция е в основата за намаляване на риска и щетите от природни бедствия и кризисни ситуации. Не сме по-силни и не можем да преборим природата, но е задължително да имаме по-добра готовност да премахнем предпоставките за възникване на бедствия, да подготвим по-добре хората и особено децата за реакция при извънредни ситуации.“ Това заяви в Габрово директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ /ГДПБЗН/ гл. комисар Николай Николов. Той участва в пресконференция за финализирането на проект за почистване на речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на града. Сред присъстващите бе и областният управител на Габрово Николай Сираков.

От ляво надясно: Николай Сираков – областен управител на област Габрово, гл. ком. Николай Николовдиректор на ГДПБЗН, Таня Христовакмет на община Габрово, Цветомир Русинов – ръководител на проекта

Комисар Николов подчерта, че през последните няколко години институциите в Габрово са показали, че имат достатъчно опит и могат да работят заедно при овладяване на възникнали бедствени ситуации. „Проблемите по защита и намаляване на риска от бедствия са изключително тежки, затова добрите практики трябва да се популяризират. Благодарности и към служителите на Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Областна дирекция на МВР за своевременната подкрепа, която оказват на местната власт“, допълни Николай Николов.

С финансиране от 128 079 лв. в периода м. ноември 2015 г. – м. юни 2016 г.  бяха почистени 11 участъка от коритата на реките Янтра, Синкевица и Паничарка с обща дължина 9 700 м. Безвъзмездната финансова помощ по линия на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз бе предоставена на Община Габрово за справяне с последиците от наводненията през месец юни 2014 г. Изпълнител на дейностите е габровската фирма „Росстрой“ ЕООД.

„Важно е да осъзнаем, че инвестициите в превенция и готовност за реакция при бедствени ситуации трябва да бъдат фокус на усилията ни. С този и други предстоящи проекти Община Габрово показва сериозна работа в тази посока“, изтъкна в изказването си кметът Таня Христова. Тя отчете, че предвид падналите обилни валежи на територията на общината тази година, почистването на наносите от реките се е оказало критично важно, за да не се повтори ситуацията с голямото наводнение в Габрово през 1991 г. „Свършеното е показателно за желанието на отговорните институции да се отзовават на мястото на събитието и да полагат усилия според възможностите си, за да се справят със стихиите, които са ни връхлитали“, каза кметът.

Директорът на ГДПБЗН Николай Николов съобщи, че изменението и допълнението на Закона за защита при бедствия акцентира върху превантивните мерки за намаляване на рисковете от бедствия – подготовка на хората, планиране и включване на всички ведомства и юридически лица, които могат да помагат. „Плановете за управление на риска от наводнения, разработени от Министерство на околната среда и водите, са в процес на съгласуване. В тях са обхванати всички критични места с препоръки към органите, които ги стопанисват“, коментира гл. комисар Николов.

Община Габрово изказва специална благодарност на екипа и потребителите на Дневен център за възрастни хора с увреждания, гр. Габрово за изработените подаръчни торбички с ръчно рисувани речни камъни – комплимент към участниците в проведената финална пресконференция.

Представяне на дейностите и резултатите по проекта

Фотоконкурс популяризира трансграничния регион България – Сърбия
29 юли 2016
Част от МАИР „Боженци“ става сцена от бъдещ български филм
1 август 2016