Пресконференция по повод приключване изпълнението на проект „Почистване от наноси на речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово“ ще се състои в четвъртък, 28 юли 2016 г., от 10:30 часа в заседателната зала на трети етаж в общинската администрация.

С финансиране от 128 079 лв. бяха почистени 11 участъка от коритата на реките Янтра, Синкевица и Паничарка с обща дължина 9 700 м. Безвъзмездната финансова помощ по линия на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз бе предоставена на Община Габрово за справяне с последиците от наводненията през месец юни 2014 г.

Реализацията на дейностите в периода м. ноември 2015 г. – м. юни 2016 г. се оказа критично важна и изпълни превантивна роля по отношение на падналите обилни валежи на територията на общината тази година.

След почистването е подобрена проводимостта на речните легла, намален е рискът от излизане на реките от коритата им, от наводняване на прилежащите терени, от нанасяне на социални и имуществени щети, повишена е безопасността за здравето и живота на населението.

По време на пресконференцията ще бъдат представени постигнатите резултати, количествени данни, както и информация за нанесените щети след обилните валежи в габровския регион в края на месец май тази година.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

Община Габрово първа с одобрен проект за градско възстановяване и развитие
22 юли 2016
Пуснаха габровски шеги по стълбове от градската среда
25 юли 2016