1 януари 2024

„Приеми ме 2015“

Проект на АСП по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
1 октомври 2023

„Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
7 януари 2023

„Патронажна грижа + в община Габрово“

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
1 януари 2022

„Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“ – Компонент 3

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
4 януари 2021

„Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“ – Компонент 2

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
1 октомври 2017

„Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
1 март 2016

„Нови възможности за грижа“

Проект на АСП по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020