13 Септември 2016

Самостоятелен обект , разположен в партера на жилищна сграда на ул. Юрий Венелин №16

Самостоятелен обект за търговска дейност /бивша сладкарница Рачо и Дешка/

13 Септември 2016

Продажба на УПИ заедно с годни строителни материали в с.Лесичарка

Продажба на апартамент на бул. Трети март 27

29 август 2014

Продажба на общински имот частна общинска собственост – без наклон, с площ 1 355,00 кв.м., гр.Габрово, ул.Мир №20

29 август 2014

Продажба на общински имот - ул.Македония №1

29 август 2014

Продажба на общински имот - ул. Априловска №9 - ВТОРИ ЕТАЖ /първи надпартерен/ от пететажна Административна сграда състояща се от сутерен, партер, четири етажа и тавански етаж, находяща се в централната част на града

29 август 2014

Отдаване под наем на общински имот - Заведение за хранене и развлечение – Дискотека

29 август 2014

Отдаване под наем на общински имот - заведение за хранене и развлечение – ресторант

29 август 2014

Отдаване под наем на общински имот - ул. „Райчо Каролев” № 4(Стария съд)

29 август 2014

Продажба на общински имот - бул. Генерал Дерожински №53 - бивш Ресторант – кафе сладкарница

27 август 2014

Продажба на общински имот - бул."Трети март" №3

27 август 2014

Продажба на общински имот - ул.Н. Геров №58 в кв.Русевци

27 август 2014

Продажба на общински имот - ул. Георги Кирков №14

Община Габрово има удоволствието да Ви представи възможността за

Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот - частна общинска собственост, за изграждане на хотелски комплекс

Имоти частна общинска собственост за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС за 2012 год.

Промишлени халета

Община Габрово, гр.Габрово, кв.Северна индустриална зонаСобственик: „ПТХолдинг” – Пловдив

Промишлено-складова база с офиси

Община Габрово, гр. Габрово, бул. „Вапцаров” № 7

Производствени помещения и свободни терени

Община Габрово, гр.Габрово, кв.Северна индустриална зона