19 март 2019

Имоти - частна общинска собственост за продажба

3 август 2017

Самостоятелен обект , разположен в партера на жилищна сграда на ул. Юрий Венелин №16

3 август 2017

Самостоятелен обект за търговска дейност /бивша сладкарница Рачо и Дешка/

3 август 2017

Продажба на апартамент на бул. Трети март 27

3 август 2017

Продажба на УПИ заедно с годни строителни материали в с.Лесичарка

3 август 2017

Продажба на общински имот - ул.Македония №1

3 август 2017

Продажба на общински имот - бул. Генерал Дерожински №53 - бивш Ресторант – кафе сладкарница

29 август 2014

Продажба на общински имот - ул. Априловска №9 - ВТОРИ ЕТАЖ /първи надпартерен/ от пететажна Административна сграда състояща се от сутерен, партер, четири етажа и тавански етаж, находяща се в централната част на града

29 август 2014

Отдаване под наем на общински имот - Заведение за хранене и развлечение – Дискотека

Община Габрово има удоволствието да Ви представи възможността за

Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот - частна общинска собственост, за изграждане на хотелски комплекс

Промишлени халета

Община Габрово, гр.Габрово, кв.Северна индустриална зонаСобственик: „ПТХолдинг” – Пловдив

Промишлено-складова база с офиси

Община Габрово, гр. Габрово, бул. „Вапцаров” № 7

Производствени помещения и свободни терени

Община Габрово, гр.Габрово, кв.Северна индустриална зона