Земеделски земи - пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти.
01.03.2021
Армени 34 KB
Баланите 38 KB
Боженци 31 KB
Борики 34 KB
Враниловци 70 KB
Гарван 44 KB
Гръблевци 76 KB
Гъбене 50 KB
Дебел дял 40 KB
Донино 32 KB
Драгановци 43 KB
Жълтеш 70 KB
Здравкщовец 80 KB
Златевци 29 KB
Кметовци 37 KB
Кози рог 50 KB
Копчелиите 38 KB
Лесичарка 30 KB
Мичковци 51 KB
Поповци 53 KB
Чарково 48 KB
Яворец 46 KB
Годишен план за паша
08.03.2021
Годишен план за паша 64 KB
Задължения на Общината и ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Габрово
08.03.2021
Задължения за поддържане на пасища, мери и ливади 36 KB
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08.03.2021
Ръководство за потребителя 2.18 MB
Протокол на основание чл.37и, ал. 6 и ал.7 от ЗСПЗЗ.
10.05.2021
Протокол 236 KB