Дърва за огрев за местното население във връзка с чл. 71, ал. 8 до ал. 10 от НАРЕДБАТА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти
29.06.2022
Бланка - заявлени за дърва за огрев 15 KB
Информация - дърва за населението 168 KB
Писмо от ДГС - Габрово с цени за дърва за огрев 81 KB
Протокол на основание чл.37и, ал. 6 и ал.7 от ЗСПЗЗ от 29.04.2022 г.
29.04.2022
протокол от комисия назначена със Заповед № 201/07.02.2022 г. на Кмета на Община Габрово за разпределение на ПМЛ за индивидуално ползване.
протокол 262 KB
Земеделски земи - пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти.
01.03.2022
Армени 34 KB
Баланите 38 KB
Боженци 31 KB
Борики 34 KB
Враниловци 70 KB
Гарван 44 KB
Гръблевци 76 KB
Гъбене 50 KB
Дебел дял 40 KB
Донино 32 KB
Драгановци 43 KB
Жълтеш 70 KB
Здравкщовец 80 KB
Златевци 29 KB
Кметовци 37 KB
Кози рог 50 KB
Копчелиите 38 KB
Лесичарка 30 KB
Мичковци 51 KB
Поповци 53 KB
Чарково 48 KB
Яворец 46 KB
Ръководство на потребителя
01.03.2022
Ръководство 2.18 MB
01.03.2022
План за паша 64 KB
Задължения на ползвателите и Общината за опазване на земеделските земи
01.03.2022
Задължения за опазване на земеделските земи 36 KB
Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие Габрово, издадени на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.
15.11.2021
Заповеди
Армените 1.27 MB
Баланите 740 KB
Борики 820 KB
Боженци 2.47 MB
Дебел дял ОЗ 749 KB
Дебел Дял ТН 844 KB
Донино 1.29 MB
Драгановци 2.33 MB
Гъбене ОЗ 2.62 MB
Гъбене ТН 713 KB
Габрово ОЗ 3.65 MB
Габрово ТН 1.19 MB
Гарван 1.18 MB
Гръблевци 1.17 MB
Кметовци ОЗ 1.59 MB
Кметовци ТН 712 KB
Копчелиите 1.43 MB
Кози рог ОЗ 1.87 MB
Кози рог ТН 666 KB
Лесичарка 1.85 MB
Мичковци 1.48 MB
Поповци ОЗ 1.98 MB
Поповци ТН 851 KB
Враниловци 1.43 MB
Яворец ОЗ 1.88 MB
Яворец ТН 739 KB
Здравковец ОЗ 1.51 MB
Здравковец ТН 722 KB
Жълтеш ОЗ 1.16 MB
Жълтеш ТН 636 KB
Златевци ОЗ 988 KB
Златевци ТН 632 KB
Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие Габрово, издадени на основание чл. 37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.
16.12.2021
Заповед № ПО-09-225/10.12.2021 г. за с. Враниловци 196 KB
Заповед №ПО-09-226/10.12.2021 за землището на гр. Габрово 232 KB
Заповед №ПО-09-227/10.12.2021 г. за землище Гарван 270 KB
Заповед №ПО-09-228/10.12.2021 г. за землище Гръблевци 194 KB
Заповед №ПО-09-229/10.12.2021 г. за землище Гъбене 269 KB
Заповед №ПО-09-230/10.12.2021 г. за землище Дебел Дял 195 KB
Заповед №ПО-09-231/10.12.2021 г. за землище Донино 194 KB
Заповед №ПО-09-232/10.12.2021 г. за землище Жълтеш 200 KB
Заповед №ПО-09-233/10.12.2021 г. за землище Здравковец 206 KB
Заповед №ПО-09-234/10.12.2021 г. за землище Златевци 195 KB
Заповед №ПО-09-235/10.12.2021 г. за землище Кметовци 200 KB
Заповед №ПО-09-236/10.12.2021 г. за землище Копчелиите 196 KB
Заповед №ПО-09-237/10.12.2021 г. за землище Лесичарка 209 KB
Заповед №ПО-09-238/10.12.2021 г. за землище Мичковци 201 KB
Заповед №ПО-09-239/10.12.2021 г. за землище Поповци 197 KB
Заповед №ПО-09-240/10.12.2021 г. за землище Чарково 198 KB
10 ноември 2022

Заповеди на директора на Областна дирекция „земеделие“ – Габрово за определяне състава на комисиите за сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища

14 октомври 2022

„Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие Габрово, издадени на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 г.“

12 август 2022

Заповед №ПО-09-19/04.08.2022 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Габрово във връзка с назначаване на комисии за създаване на масиви за ползване на обработваеми земи и трайни насаждения за стопанската 2022/2023 година в землищата на община Габрово