Земеделски земи - пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти.
01.03.2021
Армени 34 KB
Баланите 38 KB
Боженци 31 KB
Борики 34 KB
Враниловци 70 KB
Гарван 44 KB
Гръблевци 76 KB
Гъбене 50 KB
Дебел дял 40 KB
Донино 32 KB
Драгановци 43 KB
Жълтеш 70 KB
Здравкщовец 80 KB
Златевци 29 KB
Кметовци 37 KB
Кози рог 50 KB
Копчелиите 38 KB
Лесичарка 30 KB
Мичковци 51 KB
Поповци 53 KB
Чарково 48 KB
Яворец 46 KB
Годишен план за паша
08.03.2021
Годишен план за паша 64 KB
Задължения на Общината и ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Габрово
08.03.2021
Задължения за поддържане на пасища, мери и ливади 36 KB
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08.03.2021
Ръководство за потребителя 2.18 MB
Протокол на основание чл.37и, ал. 6 и ал.7 от ЗСПЗЗ.
10.05.2021
Протокол 236 KB
Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие Габрово, издадени на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.
15.11.2021
Заповеди
Армените 1.27 MB
Баланите 740 KB
Борики 820 KB
Боженци 2.47 MB
Дебел дял ОЗ 749 KB
Дебел Дял ТН 844 KB
Донино 1.29 MB
Драгановци 2.33 MB
Гъбене ОЗ 2.62 MB
Гъбене ТН 713 KB
Габрово ОЗ 3.65 MB
Габрово ТН 1.19 MB
Гарван 1.18 MB
Гръблевци 1.17 MB
Кметовци ОЗ 1.59 MB
Кметовци ТН 712 KB
Копчелиите 1.43 MB
Кози рог ОЗ 1.87 MB
Кози рог ТН 666 KB
Лесичарка 1.85 MB
Мичковци 1.48 MB
Поповци ОЗ 1.98 MB
Поповци ТН 851 KB
Враниловци 1.43 MB
Яворец ОЗ 1.88 MB
Яворец ТН 739 KB
Здравковец ОЗ 1.51 MB
Здравковец ТН 722 KB
Жълтеш ОЗ 1.16 MB
Жълтеш ТН 636 KB
Златевци ОЗ 988 KB
Златевци ТН 632 KB
Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие Габрово, издадени на основание чл. 37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.
16.12.2021
Заповед № ПО-09-225/10.12.2021 г. за с. Враниловци 196 KB
Заповед №ПО-09-226/10.12.2021 за землището на гр. Габрово 232 KB
Заповед №ПО-09-227/10.12.2021 г. за землище Гарван 270 KB
Заповед №ПО-09-228/10.12.2021 г. за землище Гръблевци 194 KB
Заповед №ПО-09-229/10.12.2021 г. за землище Гъбене 269 KB
Заповед №ПО-09-230/10.12.2021 г. за землище Дебел Дял 195 KB
Заповед №ПО-09-231/10.12.2021 г. за землище Донино 194 KB
Заповед №ПО-09-232/10.12.2021 г. за землище Жълтеш 200 KB
Заповед №ПО-09-233/10.12.2021 г. за землище Здравковец 206 KB
Заповед №ПО-09-234/10.12.2021 г. за землище Златевци 195 KB
Заповед №ПО-09-235/10.12.2021 г. за землище Кметовци 200 KB
Заповед №ПО-09-236/10.12.2021 г. за землище Копчелиите 196 KB
Заповед №ПО-09-237/10.12.2021 г. за землище Лесичарка 209 KB
Заповед №ПО-09-238/10.12.2021 г. за землище Мичковци 201 KB
Заповед №ПО-09-239/10.12.2021 г. за землище Поповци 197 KB
Заповед №ПО-09-240/10.12.2021 г. за землище Чарково 198 KB