В тази секция Отдел "Общинска собственост" към Община Габрово публикува своите планове за предстоящи действия и доклади за вече извършената работа по време на годишния цикъл на стратегическо планиране и управление на публична и частна общинска собственост.