Имоти, идентифицирани като подходящи за предоставяне на концесия 

1. Язовири (6 броя) на територията на община Габрово – публична общинска собственост, обособени с Решение No127/ 26.07.2001 г. на Общински съвет Габрово, като обекти за любителски риболов.

2. Плувен басейн, находящ се в СОУ „Отец Паисий” заедно с плувен басейн в ПМГ „Иван Гюзелев“.

3. Концесия за изграждане на нов спортен комплекс върху терен на недоизграден колодрум.

4. Стадион „Априлов“.

5. Част от спортна зала „Орловец”(представляваща кафе бюфет съгласно Кадастрална карта и Кадастрални регистри на гр. Габрово) за преустройство във фитнес зала и кафене /съгласно съществуващ идеен проект за Преустройство на кафе бюфет от Спортна зала „Орловец” във фитнес зала и кафене/.